Moon.vn - Học để khẳng định mình

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Chủ nhiệm môn: Vật lý
Group học tập:
Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội,

Là người đầu tiên phát hiện lỗi sai trong đề thi THPT QG Vật lý 2015,

Được nhiều học sinh yêu quý bởi phong cách giảng dạy cẩn thận, tỉ mỉ, dễ hiểu và khoa học.
DANH SÁCH KHÓA HỌC LUYỆN THI THPT QG - LỚP 12
Chương trình Pro S.A.T: Giải pháp toàn diện cho kỳ thi THPTQG

👉 Pro S (Luyện thi): Khoá học quan trọng bậc nhất trong năm, cung cấp kiến thức toàn diện theo từng chuyên đề .

👉 Pro A (Luyện đề): Khoá học luyện đề gồm những mẫu đề thi thử THPT Quốc Gia chuẩn và sát nhất với ma trận đề thi của Bộ.

👉 Pro T (Tổng ôn): Tổng hợp các kiến thức trọng tâm, cốt lõi nhất trước kỳ thi.

Chú ý quan trọng: Bạn có thể đăng ký khóa học Pro S, Pro A, Pro T riêng lẻ hoặc bạn đăng ký cả chương trình Pro SAT để được ưu đãi lớn hơn. Một số khóa chưa áp dụng chính sách bán riêng lẻ, bạn phải đăng ký theo Chương trình Pro SAT.

Pro S.A.T - 2019
Học phí: 800.000đ 1.000.000đ

Đăng ký

KHÓA HỌC ĐÃ MỞ BÁN
Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019
Môn: Vật lý
Khai giảng: 01-2018
Học phí: 600.000 đ 700.000 đ
Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2019
Môn: Vật lý
Khai giảng: 11-2018
Học phí: 400.000 đ
Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia - 2019
Môn: Vật lý
Khai giảng: 01-2019
Học phí: 400.000 đ
KHỞI ĐỘNG PRO SAT 2019 - Vật Lý
Môn: Vật lý
Khai giảng: 01-2018
Học phí: 200.000 đ
Khóa VẬT LÝ 11 - 2019
Môn: Vật lý
Khai giảng: 05-2018
Học phí: 550.000 đ 700.000 đ
Khóa VẬT LÝ 10 - 2019
Môn: Vật lý
Khai giảng: 07-2018
Học phí: 550.000 đ 700.000 đ
Vật lý lớp 9
Môn: Vật lý
Khai giảng: 07-2018
Học phí: 500.000 đ
Khóa luyện đề vào lớp 10 môn Vật Lý
Môn: Vật lý
Khai giảng: 11-2018
Học phí: 500.000 đ
Pro A: Luyện đề THPT Quốc gia 2019
Môn: Vật lý
Khai giảng: 09-2018
Học phí: 500.000 đ
Nâng cao Vật lý THCS
Môn: Vật lý
Khai giảng: 09-2018
Học phí: 300.000 đ
Khóa NC vật lý: P1 - Dao động và sóng cơ học
Môn: Vật lý
Khai giảng: 09-2018
Học phí: 300.000 đ 400.000 đ
Khóa NC vật lý: P2 - Điện xoay chiều, dđ điện từ, ánh sáng..
Môn: Vật lý
Khai giảng: 10-2018
Học phí: 300.000 đ 400.000 đ
Khóa NC vật lý: P3 - Sóng ánh sáng, Lượng tử ánh sáng và hạt nhân nguyên tử
Môn: Vật lý
Khai giảng: 12-2018
Học phí: 300.000 đ 400.000 đ
TOP 50 BÀI MỚI PHÁT HÀNH
1
S-2019
2 L11-2019
3 L10-2019
4
L10-2019
5 LT 10
6 S-2019
7
S-2019
8
NC-2019
9
S-2019
10 NC-2019
11 L11-2019
12 L11-2019
13 S-2019
14 LT 10
15 L10-2019
16 S-2019
17
S-2019
18 NC-2019
19 L11-2019
20 L10-2019
21 S-2019
22
NC-2019
23 S-2019
24 L11-2019
25
S-2019
26 S-2019
27 L10-2019
28 S-2019
29 L10-2019
30
S-2019
31
L10-2019
32 L11-2019
33 S-2019
34
LT 10
35 S-2019
36
S-2019
37 NC-2019
38
L11-2019
39
S-2019
40 S-2019
41 L11-2019
42 S-2019
43
S-2019
44 L10-2019
45
L10-2019
46
L11-2019
47 LT 10
48 S-2019
49 L10-2019
50 L10-2019