Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Chủ nhiệm môn: Hóa học
Thầy Phạm Hùng Vương sinh năm 1994 tại Nghệ An, đã từng là một Mooner xuất sắc và hiện đang là sinh viên trường ĐH Dược Hà Nội. Bằng những kinh nghiệm tích lũy được và sự sáng tạo của mình, thầy Phạm Hùng Vương luôn đem đến cho học sinh những bài học hữu ích, những ý tưởng đọc đáo của môn Hóa học.