02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Chủ nhiệm môn: Sinh học
Tiến sĩ Sinh học-Phó Hiệu Trưởng trường THPT Chuyên Hà Tĩnh,

Tác giả của 32 đầu sách, tài liệu tham khảo môn Sinh học do nhiều nhà xuất bản có uy tín phát hành,

Giáo viên bồi dưỡng HSG và có nhiều học sinh đạt giải Học sinh giỏi Quốc Gia môn Sinh học.
DANH SÁCH KHÓA HỌC LUYỆN THI THPT QG - LỚP 12
Chương trình Pro S.A.T: Giải pháp toàn diện cho kỳ thi THPTQG

👉 Pro S (Luyện thi): Khoá học quan trọng bậc nhất trong năm, cung cấp kiến thức toàn diện theo từng chuyên đề .

👉 Pro A (Luyện đề): Khoá học luyện đề gồm những mẫu đề thi thử THPT Quốc Gia chuẩn và sát nhất với ma trận đề thi của Bộ.

👉 Pro T (Tổng ôn): Tổng hợp các kiến thức trọng tâm, cốt lõi nhất trước kỳ thi.

Chú ý quan trọng: Bạn có thể đăng ký khóa học Pro S, Pro A, Pro T riêng lẻ hoặc bạn đăng ký cả chương trình Pro SAT để được ưu đãi lớn hơn. Một số khóa chưa áp dụng chính sách bán riêng lẻ, bạn phải đăng ký theo Chương trình Pro SAT.

Pro S.A.T - 2019
Học phí: 1.000.000 đ

Đăng ký

KHÓA HỌC ĐÃ MỞ BÁN
Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019
Môn: Sinh học
Khai giảng: 01-2018
Học phí: 199.000 đ 500.000 đ
Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2019
Môn: Sinh học
Khai giảng: 06-2018
Học phí: 199.000 đ 500.000 đ
Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia - 2019
Môn: Sinh học
Khai giảng: 01-2018
Học phí: 500.000 đ
Khóa SINH HỌC 11 (K2002)
Môn: Sinh học
Khai giảng: 05-2018
Học phí: 199.000 đ 700.000 đ
Khóa SINH HỌC 10 - 2019
Môn: Sinh học
Khai giảng: 07-2018
Học phí: 199.000 đ 700.000 đ
Pro T: Tổng ôn THPT Quốc Gia 2019 [Lộ trình chuẩn]
Môn: Sinh học
Khai giảng: 06-2018
Học phí: 500.000 đ
Khóa luyện thi vào lớp 10 môn Sinh Học
Môn: Sinh học
Khai giảng: 07-2018
Học phí: 500.000 đ
Khóa luyện đề vào lớp 10 môn Sinh Học
Môn: Sinh học
Khai giảng: 10-2018
Học phí: 500.000 đ
Khóa NC sinh học: P1 - Cơ chế di truyền và biến dị
Môn: Sinh học
Khai giảng: 09-2018
Học phí: 199.000 đ 400.000 đ
Khóa NC sinh học: P2 - Quy luật di truyền
Môn: Sinh học
Khai giảng: 10-2018
Học phí: 199.000 đ 400.000 đ
Khóa NC sinh học: P3 - Di truyền quần thể, di truyền người, sinh thái và tiến hóa
Môn: Sinh học
Khai giảng: 12-2018
Học phí: 199.000 đ 400.000 đ
TOP 50 BÀI MỚI PHÁT HÀNH
1 S-2019
2 S-2019
3 S-2019
4 S-2019
5 S-2019
6 S-2019
7 S-2019
8 S-2019
9 S-2019
10 S-2019
11 S-2019
12 S-2019
13 S-2019
14 S-2019
15 S-2019
16 A-2019
17 NC-2019
18 NC-2019
19 S-2019
20 A-2019
21 A-2019
22 NC-2019
23 NC-2019
24 A-2019
25 A-2019
26 A-2019
27 A-2019
28 NC-2019
29 NC-2019
30 NC-2019
31 A-2019
32 A-2019
33 NC-2019
34 NC-2019
35 A-2019
36 NC-2019
37 NC-2019
38 NC-2019
39 NC-2019
40 NC-2019
41 NC-2019
42 NC-2019
43 A-2019
44 A-2019
45 A-2019
46 NC-2019
47 NC-2019
48 NC-2019
49 NC-2019
50 NC-2019