Giáo viên: Vũ Ngọc Anh

Chủ nhiệm môn: Vật lý

- Thủ khoa Viện Vật lý – trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

- CEO & Founder trung tâm luyện thi và bồi dưỡng kiến thức Đăng Khoa

- Người sáng lập CLB Yêu Vật Lý trên Facebook.

- Tác giả cuốn sách “Tuyển tập 196 bài toán Cơ điện hay và khó”