[VNA] Chất điểm dao động điều hòa sẽ đổi chiều chuyển động khi lực kéo về
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

[VNA] Chất điểm dao động điều hòa sẽ đổi chiều chuyển động khi lực kéo về

ID [755933]

[VNA] Chất điểm dao động điều hòa sẽ đổi chiều chuyển động khi lực kéo về

A. có độ lớn cực tiểu
B. có độ lớn cực đại
C. đổi chiều
D. bằng không
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Chất điểm sẽ đổi chiều chuyển động khi đến biên, lúc này lực kéo về có độ lớn cực đại.