[VNA] Cho hạt nhân {{Z1}}^{{A1}}X và hạt nhân {{Z2}}^{{A2}}Y có độ hụt khối lần lượt là ∆m1 và ∆m2. Biết hạt nhân {?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Đề thi online miễn phí hôm nay: Mở đề 19h, đóng đề 23h

[VNA] Cho hạt nhân {{Z1}}^{{A1}}X và hạt nhân {{Z2}}^{{A2}}Y có độ hụt khối lần lượt là ∆m1 và ∆m2. Biết hạt nhân {?

ID 755927.

[VNA] Cho hạt nhân \(_{{Z_1}}^{{A_1}}X\) và hạt nhân \(_{{Z_2}}^{{A_2}}Y\) có độ hụt khối lần lượt là ∆m1 và ∆m2. Biết hạt nhân \(_{{Z_1}}^{{A_1}}X\) bền vững hơn hạt nhân \(_{{Z_2}}^{{A_2}}Y\). Hệ thức đúng là

A. \(\dfrac{{\Delta {m_1}}}{{{A_1}}} < \dfrac{{\Delta {m_2}}}{{{A_2}}}\)
B. \(\dfrac{{\Delta {m_1}}}{{{A_1}}} > \dfrac{{\Delta {m_2}}}{{{A_2}}}\)
C. A1 > A2
D. ∆m1 > ∆m2
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 13 Tháng 6 lúc 10:42 Link fb:
Hạt X bền vững hơn hạt Y → năng lượng liên kết riêng của hạt X lớn hơn hạt Y.
Vậy: \(\dfrac{{\Delta {m_1}}}{{{A_1}}} > \dfrac{{\Delta {m_2}}}{{{A_2}}}\).
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ