[VNA] Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (trong đó U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp g?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

[VNA] Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (trong đó U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp g?

ID [755931]

[VNA] Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (trong đó U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện. Ban đầu trong đoạn mạch đang có cộng hưởng điện. Giảm tần số f thì điện áp u sẽ

A. ngược pha so với cường độ dòng điện
B. cùng pha so với cường độ dòng điện
C. sớm pha so với cường độ dòng điện
D. trễ pha so với cường độ dòng điện
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì ZL = ZC → u và i cùng pha.
Khi giảm tần số f thì ZL giảm, ZC tăng → ZC > ZL → u trễ pha hơn i.