[VNA] Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây không đúng ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

[VNA] Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây không đúng ?

ID [755929]

[VNA] Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền âm
B. Biên độ dao động của sóng âm càng lớn thì âm càng cao
C. Sóng âm là sóng cơ
D. Sóng âm không truyền được trong chân không
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Âm càng cao thì tần số âm càng lớn → B sai.