[VNA] Một chất điểm M chuyển động thẳng trên trục Ox với phương trình x = 5 + 6t (x tính bằng m, t tính bằng s). Chất đi?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

[VNA] Một chất điểm M chuyển động thẳng trên trục Ox với phương trình x = 5 + 6t (x tính bằng m, t tính bằng s). Chất đi?

ID 755937.

[VNA] Một chất điểm M chuyển động thẳng trên trục Ox với phương trình x = 5 + 6t (x tính bằng m, t tính bằng s). Chất điểm M

A. có tọa độ ban đầu bằng 6 m
B. có gia tốc bằng 3 m/s2
C. có vận tốc ban đầu 5 m/s
D. có vận tốc bằng 6 m/s
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 13 Tháng 6 lúc 10:49 Link fb:
Phương trình chuyển độn tổng quát: x = x0 + vt.
Tọa độ ban đầu của chất điểm (t = 0) là x0 = 5 m.
Phương trình chuyển động của chất điểm là phương trình chuyển động thẳng đều → gia tốc a = 0.
Chất điểm chuyển động thẳng đều với vận tốc v = 6 m/s.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ