[VNA] Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Nếu dung kháng bằng R thì cường độ ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

[VNA] Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Nếu dung kháng bằng R thì cường độ ?

ID [755942]

[VNA] Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Nếu dung kháng bằng R thì cường độ dòng điện tromg mạch

A. chậm pha π/2 so với điện áp ở hai đầu tụ điện
B. nhanh pha π/4 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch
C. chậm pha π/4 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch
D. nhanh pha π/2 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Mạch chỉ gồm R và C mặt khác ZC = R → i sớm pha hơn u góc π/4.