[VNA] Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

[VNA] Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung ?

ID [755936]

[VNA] Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C; Trong đoạn mạch đang có cộng hưởng điện, phát biểu nào sau đây sai ?

A. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
B. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch cực đại
C. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
D. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Khi đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì dòng điện i và điện áp u cùng pha.