[VNA] Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 110 m/s và có bước sóng 0,25 m. Tần số của sóng đó là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

[VNA] Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 110 m/s và có bước sóng 0,25 m. Tần số của sóng đó là

ID [755939]

[VNA] Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 110 m/s và có bước sóng 0,25 m. Tần số của sóng đó là

A. 27,5 Hz
B. 220 Hz
C. 440 Hz
D. 50 Hz
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Ta có: f = v/λ = 440 Hz.