[VNA] Phát biểu nào là đúng khi nói về siêu âm ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

[VNA] Phát biểu nào là đúng khi nói về siêu âm ?

ID [755934]

[VNA] Phát biểu nào là đúng khi nói về siêu âm ?

A. Siêu âm được ứng dụng ghi hình ảnh trong cơ thể người để chuẩn đoán bệnh
B. Siêu âm truyền được qua các vật rắn và không phản xạ ở mặt tiếp xúc giữa hai vật
C. Siêu âm là sóng cơ học có tần số nhỏ hơn 20 kHz
D. Siêu âm có bước sóng lớn nên tai người không nghe được siêu âm
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Sóng siêu âm được ứng dụng để ghi hình ảnh trong cơ thể con người.
Sóng siêu âm bị phản xạ ở mặt tiếp xúc giữa hai vật.
Sóng siêu âm có tần số lớn hơn 20 kHz.
Sóng siêu âm có bước sóng nhỏ.