[VNA] Tần số dao động riêng của một con lắc lò xo là f0. Ngoại lực tác dụng vào con lắc có dạng: F = F0cos(2πft) (F0 khô?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

[VNA] Tần số dao động riêng của một con lắc lò xo là f0. Ngoại lực tác dụng vào con lắc có dạng: F = F0cos(2πft) (F0 khô?

ID [755940]

[VNA] Tần số dao động riêng của một con lắc lò xo là f0. Ngoại lực tác dụng vào con lắc có dạng: F = F0cos(2πft) (F0 không đổi, f thay đổi được). Gọi A0, A1, A2 là biên độ dao động của con lắc này tương ứng với các tần số khi f = f0; f = f1, f = f2. Biết f2 = 2f1 < f0. Liên hệ đúng là

A. A1 = A2
B. A2 > A1
C. A2 < A1
D. A2 = A0
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Tần số theo thứ tự tăng dần là: f1, f2, f0.
Biên độ theo thứ tự tăng dần là: A1, A2, A0 → A2 > A1.