[VNA] Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, nếu giảm tần số của dòng điện chạy trong mạch thì
Moon.vn - Học để khẳng định mình

[VNA] Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, nếu giảm tần số của dòng điện chạy trong mạch thì

ID [755935]

[VNA] Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, nếu giảm tần số của dòng điện chạy trong mạch thì

A. tổng trở của toàn mạch luôn giảm
B. điện trở giảm
C. dung kháng giảm và cảm kháng tăng
D. cảm kháng giảm và dung kháng tăng
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Khi giảm tần số dòng điện thì ZL giảm, ZC tăng.