Kết quả đơn giản của biểu thức {left( {frac{{sin alpha + tan alpha }}{{cos alpha + 1}}} right)^2} + 1 bằng:
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Kết quả đơn giản của biểu thức {left( {frac{{sin alpha + tan alpha }}{{cos alpha + 1}}} right)^2} + 1 bằng:

ID 339648.

1.png

A. 1.png
B. 1.png
C. 1.png
D. 1.png
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4 Tháng 4 lúc 11:45 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
hieuhoangkhakhiem B chu thay
11 Tháng 4 lúc 15:54
Huy1234567890 câu A đúng rồi bạn, bạn thử chuyển tan^2 sang sin^2/cos^2 là thấy
29 Tháng 4 lúc 10:39 Cảm ơn
lvanh1022002 mk cx tính ra câu B
5 Tháng 5 lúc 22:23
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ