Kết quả đơn giản của biểu thức {left( {frac{{sin alpha + tan alpha }}{{cos alpha + 1}}} right)^2} + 1 bằng:
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Kết quả đơn giản của biểu thức {left( {frac{{sin alpha + tan alpha }}{{cos alpha + 1}}} right)^2} + 1 bằng:

ID 339648.

1.png

A. 1.png
B. 1.png
C. 1.png
D. 1.png
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4/4/2017 lúc 11:45 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
hieuhoangkhakhiem B chu thay
11/4/2018 lúc 15:54
Huy1234567890 câu A đúng rồi bạn, bạn thử chuyển tan^2 sang sin^2/cos^2 là thấy
29/4/2018 lúc 10:39
lvanh1022002 mk cx tính ra câu B
5/5/2018 lúc 22:23
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: