02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

ID 339709.

1.png

A. 1.png
B. 1.png
C. 1.png
D. 1.png
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4/4/2017 lúc 14:25 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
vohoangngocphu56 Giải sai rồi thầy ơi =,= . 15/4/2017
15/4/2017 lúc 20:54
laphong2001qm giải kiểu j vậy thầy, trong đề làm j có sin . 16/4/2017
16/4/2017 lúc 15:3
LycorisRdiata cái đầu tiên (cos105)^2=(sin15)^2 còn lại đúng rồi chuyển đổi cos về sin theo mối quan hệ của 2 góc hơn nhau 90độ 16/4/2017
16/4/2017 lúc 15:12
thuyduyen2001 tại sao cos2(105)=sin2(45) . 20/4/2017
20/4/2017 lúc 23:6
LycorisRdiata (sin15)^2 thầy nhầm bạn 20/4/2017
20/4/2017 lúc 23:9
chudinhchien cos2(105)=sin^2(15) bạn có thể viết dưới dạng 105=90+15 rồi dùng ct cộng. 20/4/2017
20/4/2017 lúc 23:10
MocLyTamz có gì đó sai sai . 22/4/2017
22/4/2017 lúc 20:18
Toankuppj2001 Toankuppj2001 ấn máy luôn . 24/4/2017
24/4/2017 lúc 21:24
linhkscb2002 :"):") . 11/4/2018
11/4/2018 lúc 21:59
tam1miabc123 potato . 14/4/2018
14/4/2018 lúc 21:11
khanhtho2002 :B . 20/4/2018
20/4/2018 lúc 22:22
khanhtho2002 :"( :") . 20/4/2018
20/4/2018 lúc 22:23
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: