02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

ID 339709.

1.png

A. 1.png
B. 1.png
C. 1.png
D. 1.png
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4 Tháng 4 lúc 14:25 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
vohoangngocphu56 Giải sai rồi thầy ơi =,= . 15/4/2017
15 Tháng 4 lúc 20:54
laphong2001qm giải kiểu j vậy thầy, trong đề làm j có sin . 16/4/2017
16 Tháng 4 lúc 15:3
LycorisRdiata cái đầu tiên (cos105)^2=(sin15)^2 còn lại đúng rồi chuyển đổi cos về sin theo mối quan hệ của 2 góc hơn nhau 90độ 16/4/2017
16 Tháng 4 lúc 15:12 Cảm ơn
thuyduyen2001 tại sao cos2(105)=sin2(45) . 20/4/2017
20 Tháng 4 lúc 23:6
LycorisRdiata (sin15)^2 thầy nhầm bạn 20/4/2017
20 Tháng 4 lúc 23:9 Cảm ơn
chudinhchien cos2(105)=sin^2(15) bạn có thể viết dưới dạng 105=90+15 rồi dùng ct cộng. 20/4/2017
20 Tháng 4 lúc 23:10 Cảm ơn
MocLyTamz có gì đó sai sai . 22/4/2017
22 Tháng 4 lúc 20:18
Toankuppj2001 Toankuppj2001 ấn máy luôn . 24/4/2017
24 Tháng 4 lúc 21:24
linhkscb2002 :"):") . 11/4/2018
11 Tháng 4 lúc 21:59
tam1miabc123 potato . 14/4/2018
14 Tháng 4 lúc 21:11 Cảm ơn
khanhtho2002 :B . 20/4/2018
20 Tháng 4 lúc 22:22
khanhtho2002 :"( :") . 20/4/2018
20 Tháng 4 lúc 22:23
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ