Cho sin alpha + cos alpha = frac{5}{4}. Khi đó sin alpha .cos alpha có giá trị bằng:
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cho sin alpha + cos alpha = frac{5}{4}. Khi đó sin alpha .cos alpha có giá trị bằng:

ID 339715.

1.png

A. 1.png
B. 1.png
C. 1.png
D. 1.png
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4/4/2017 lúc 14:26 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
quanghuyhl ai giai thich cho em 9/16 o dau vay ak??? . 10/4/2017
10/4/2017 lúc 15:36
tuyetdepbt 25/6 - 1 = 9/16 (sin^2 + cos^2 = 1 í ) . 23/4/2017
23/4/2017 lúc 18:25 Cảm ơn