Tính E = sin frac{pi }{5} + sin frac{{2pi }}{5} + ... + sin frac{{9pi }}{5}
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Tính E = sin frac{pi }{5} + sin frac{{2pi }}{5} + ... + sin frac{{9pi }}{5}

ID 339728.

1.png

A. 1.png
B. 1.png
C. 1.png
D. 1.png
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4/4/2017 lúc 14:33 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
nglsuhuy315 Giải thích chỗ này giùm e ạ
3/4/2018 lúc 14:49
thudiemmoon sin (9pi/5)= sin(2pi-1/5pi) . 15/4/2018
15/4/2018 lúc 17:35
thudiemmoon nhầm, =-sin(2pi-1/5pi) . 15/4/2018
15/4/2018 lúc 17:36
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: