Cho cot alpha = 3. Khi đó frac{{3sin alpha - 2cosalpha }}{{12{{sin }^3}alpha + 4{{cos }^3}alpha }} có giá trị bằng:
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cho cot alpha = 3. Khi đó frac{{3sin alpha - 2cosalpha }}{{12{{sin }^3}alpha + 4{{cos }^3}alpha }} có giá trị bằng:

ID 339729.

1.png

A. 1.png
B. 1.png
C. 1.png
D. 1.png
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4/4/2017 lúc 14:33 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
nathannguyen không hiểu ai giúp em với . 11/4/2017
11/4/2017 lúc 15:54
dovietduc em ko hiểu chỗ nào 11/4/2017
11/4/2017 lúc 15:55 Cảm ơn
dovietduc để mod hỗ trợ em nhé 11/4/2017
11/4/2017 lúc 15:55 Cảm ơn
dovietduc em làm theo cách này này 11/4/2017
11/4/2017 lúc 15:56 Cảm ơn
dovietduc vì cot =cos/sin nên suy ra sin khác 0 11/4/2017
11/4/2017 lúc 15:56 Cảm ơn
duongteo bấm máy cho lẹ b 11/4/2017
11/4/2017 lúc 15:56 Cảm ơn
dovietduc nên được phép chia cả tử và mẫu cho sin ^3 11/4/2017
11/4/2017 lúc 15:57 Cảm ơn
dovietduc sau đó áp dụng công thức 1+tan^2=1/cos^2 và 1 +cot^2=1/sin^2 11/4/2017
11/4/2017 lúc 15:59 Cảm ơn
Huy1234567890 không hiểu cái chỗ sin^2 + cos^2 nhẢy đâu ra ạ ?????
27/4/2018 lúc 16:25
trangcuusociu cái đó bằng 1, nhân vô k thay đổi
27/4/2018 lúc 16:27 Cảm ơn
kinglazy sin^2 + cos^2 = 1 để nhóm rút gọn thôi )
27/4/2018 lúc 16:29 Cảm ơn