Biểu thức A = {sin ^8}x + {sin ^6}x{cos ^2}x + {sin ^4}x{cos ^2}x + {sin ^2}x{cos ^2}x + {cos ^2}x được rút gọn thành:
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Biểu thức A = {sin ^8}x + {sin ^6}x{cos ^2}x + {sin ^4}x{cos ^2}x + {sin ^2}x{cos ^2}x + {cos ^2}x được rút gọn thành:

ID 339731.

1.png

A. 1.png
B. 1.png
C. 1.png
D. 1.png
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4/4/2017 lúc 14:35 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.