Giá trị của biểu thức tan {20^0} + tan {40^0} + sqrt 3 tan {20^0}.tan {40^0} bằng
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Giá trị của biểu thức tan {20^0} + tan {40^0} + sqrt 3 tan {20^0}.tan {40^0} bằng

ID 339732.

1.png

A. 1.png
B. 1.png
C. 1.png
D. 1.png
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4/4/2017 lúc 14:35 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
catancuc Mod ơi từ cái dấu bằng số 3 khó hiểu quá ạ . 17/4/2017
17/4/2017 lúc 20:26
catancuc Mod ơi từ cái dấu bằng số 3 khó hiểu quá ạ . 17/4/2017
17/4/2017 lúc 20:26
2th1301 mod ơi, giải thích hộ e từ cái dấu bằng thứ nhất với ạ . 17/4/2017
17/4/2017 lúc 20:53
hatuananhxv tan=sin/cos thôi mà e 17/4/2017
17/4/2017 lúc 21:0 Cảm ơn
gk3co8ti dấu bằng thứ 2 khó hiểu quá . 21/4/2017
21/4/2017 lúc 16:52
trinhlanpx bạn bấm máy là ra mà . 21/4/2017
21/4/2017 lúc 16:59 Cảm ơn
nglsuhuy315 Giải thích giùm e dấu bằng thứ 3 . 11/4/2018
11/4/2018 lúc 23:42
thudiemmoon hộ e dấu = thứ 2 vs ạ . 15/4/2018
15/4/2018 lúc 18:38
mtam2205 quy đồng lên thôi bạn . 16/4/2018
16/4/2018 lúc 0:15 Cảm ơn