Tính B = frac{{1 + 5cos alpha }}{{3 - 2cos alpha }}, biết tan frac{alpha }{2} = 2.
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tính B = frac{{1 + 5cos alpha }}{{3 - 2cos alpha }}, biết tan frac{alpha }{2} = 2.

ID 513421.

4.png

A. 4a.png
B. 4b.png
C. 4c.png
D. 4d.png
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20 Tháng 4 lúc 9:24 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
4g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
leducanh99999 câu này khó hiểu quá . 22/4/2017
22 Tháng 4 lúc 13:46
Daudaihoc21072000 Cái này là tan= sin/ cos rồi nhân chéo bình phương lên là ra thôi mà c... 22/4/2017
22 Tháng 4 lúc 13:50 Cảm ơn
Daudaihoc21072000 K thì bấm máy đi...kaka 22/4/2017
22 Tháng 4 lúc 13:50 Cảm ơn
kimbaoksqp123 đáp án lại sai !!! . 24/4/2017
24 Tháng 4 lúc 14:47
dovietduc đáp án đúng mà bạn . 30/4/2017
30 Tháng 4 lúc 20:45 Cảm ơn
Taeyeonss9 hay quá thầy ơi . 3/5/2017
3 Tháng 5 lúc 16:46
studybetter hay quá . 7/5/2017
7 Tháng 5 lúc 17:49
hanhmeoxy mình làm theo tan sẽ dễ hơn tan^2 (a/2 ) = 1- cosa / ( 1 + cosa ) từ đó sẽ tính ra cos a . thay vào bấm máy tính là ra thui à . 22/5/2017
22 Tháng 5 lúc 22:37
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ