Tính B = frac{{1 + 5cos alpha }}{{3 - 2cos alpha }}, biết tan frac{alpha }{2} = 2.
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Tính B = frac{{1 + 5cos alpha }}{{3 - 2cos alpha }}, biết tan frac{alpha }{2} = 2.

ID 513421.

4.png

A. 4a.png
B. 4b.png
C. 4c.png
D. 4d.png
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 9:24 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
4g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
leducanh99999 câu này khó hiểu quá . 22/4/2017
22/4/2017 lúc 13:46
Daudaihoc21072000 Cái này là tan= sin/ cos rồi nhân chéo bình phương lên là ra thôi mà c... 22/4/2017
22/4/2017 lúc 13:50
Daudaihoc21072000 K thì bấm máy đi...kaka 22/4/2017
22/4/2017 lúc 13:50
kimbaoksqp123 đáp án lại sai !!! . 24/4/2017
24/4/2017 lúc 14:47
dovietduc đáp án đúng mà bạn . 30/4/2017
30/4/2017 lúc 20:45
Taeyeonss9 hay quá thầy ơi . 3/5/2017
3/5/2017 lúc 16:46
studybetter hay quá . 7/5/2017
7/5/2017 lúc 17:49
hanhmeoxy mình làm theo tan sẽ dễ hơn tan^2 (a/2 ) = 1- cosa / ( 1 + cosa ) từ đó sẽ tính ra cos a . thay vào bấm máy tính là ra thui à . 22/5/2017
22/5/2017 lúc 22:37
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: