Đơn giản biểu thức C = frac{1}{{sin {{10}^0}}} + frac{{sqrt 3 }}{{cos{{10}^0}}}
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Đơn giản biểu thức C = frac{1}{{sin {{10}^0}}} + frac{{sqrt 3 }}{{cos{{10}^0}}}

ID 513438.

14.png

A. 14a.png
B. 14b.png
C. 14c.png
D. 14d.png
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 9:30 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
14g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
nglsuhuy315 Giải thích giùm e chỗ dấu = thứ 2 ạ . 13/4/2018
13/4/2018 lúc 14:29
tranglaupro2 canw 3 /2 chuyen thanh sin 30 .. 1/2 chuyen cos 30 . 13/4/2018
13/4/2018 lúc 14:42
Huy1234567890 giải thích giùm em dấu = thứ 2 ạ
30/4/2018 lúc 0:24
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: