Nếu alpha là góc nhọn và sin frac{alpha }{2} = sqrt {frac{{x - 1}}{{2x}}} thì tan alpha bằng
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Nếu alpha là góc nhọn và sin frac{alpha }{2} = sqrt {frac{{x - 1}}{{2x}}} thì tan alpha bằng

ID 513450.

19.png

A. 19a.png
B. 19b.png
C. 19c.png
D. 19d.png
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 9:35 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
19g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Huy1234567890 ai đó giải thích chỗ góc nhọn được ko ạ
30/4/2018 lúc 9:5
kinglazy góc nhọn cos trong khoảng từ 0 => 180 độ
30/4/2018 lúc 9:11 Cảm ơn
kinglazy 0 đến 90 độ tức là cos từ 0,1 >0 mới đúng -_-
30/4/2018 lúc 9:13 Cảm ơn
lttn303 cos > 0 ạ
25/4/2019 lúc 19:38