Biểu thức nào sau đây có giá trị phụ thuộc vào biến x?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Biểu thức nào sau đây có giá trị phụ thuộc vào biến x?

ID 513554.

5.png

A. 5a.png
B. 5b.png
C. 5c.png
D. 5d.png
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 10:34 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
5g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
trongnhatgb1 phụ thuộc mà
1/4/2018 lúc 11:40
Haohuunguyen15082002 cái nào cx phụ thuộc ha j mà🤔 . 13/4/2018
13/4/2018 lúc 6:55
mtam2205 câu đây hình như ko có đáp án thì phải . 21/4/2018
21/4/2018 lúc 20:25 Cảm ơn