furniture needs supplying for the schools in the whole country will slow down the process of the reform of educati?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

furniture needs supplying for the schools in the whole country will slow down the process of the reform of educati?

ID 251894.

_ _ __ _ _ _ furniture needs supplying for the schools in the whole country will slow down the process of the reform of education.

A. Few
B. A few
C. Little
D. That little
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Nhi17820 giải thích dùm mình với
17/5/2018 lúc 21:25
dangthudung3004 furniture là danh từ không đếm được => loại A,B
nguyên vế :" furniture needs supplying for the schools in the whole country" là chủ ngữ chữ không phải một mệnh đề nên cần có "that". dịch cả câu ra là : Việc cung cấp vật tư thiết bị cho trường học ở cả nước sẽ làm chậm quá trình cải tổ giáo dục
13/6/2018 lúc 20:30
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: