2
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

2

ID 513418.

3.png

A. 3a.png
B. 2
C. 3c.png
D. 3d.png
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 9:23 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
3g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Toankuppj2001 Toankuppj2001 ấn máy tính ra khác . 24/4/2017
24/4/2017 lúc 21:22
dinhthuy249 ấn máy ra B mà 24/4/2017
24/4/2017 lúc 21:23 Cảm ơn
anhtuan0411 ra 2 mà . 24/4/2017
24/4/2017 lúc 21:23 Cảm ơn
Toankuppj2001 Toankuppj2001 máy em ra 1.533692342? . 24/4/2017
24/4/2017 lúc 21:25
namphuong2032001 chắc mày phải mua máy mới mày à...... hoặc do người ấn hoyyyyyy . 26/4/2017
26/4/2017 lúc 21:6
studybetter em cứ tưởng thầy sẽ giải theo cách tự luận chứ ấn máy thì ai cũng ấn đc hehe . 7/5/2017
7/5/2017 lúc 17:46
Huy1234567890 mình giải theo hình thức tự luận sao ạ ?
29/4/2018 lúc 23:12
Tannuongyeutinh Theo tao là thế vô luôn.
29/4/2018 lúc 23:40 Cảm ơn
Huy1234567890 -_-
29/4/2018 lúc 23:41 Cảm ơn
Tannuongyeutinh Chứ giờ sao.Nó cho sẵn a với b rồi mà.Với lại lmj có công thức gì đâu.Ấn máy cho r
29/4/2018 lúc 23:54 Cảm ơn
Huy1234567890 trời oie trường tuik thi tự luận đó
30/4/2018 lúc 0:36 Cảm ơn
Tannuongyeutinh Cần t full k
30/4/2018 lúc 0:36 Cảm ơn
Huy1234567890 full gì
30/4/2018 lúc 0:37 Cảm ơn