Cho tan alpha = 3,pi < alpha < frac{{3pi }}{2}4. Ta có:
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho tan alpha = 3,pi < alpha < frac{{3pi }}{2}4. Ta có:

ID 339637.

1.png

A. 1.png
B. 1.png
C. 1.png
D. 1.png
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4 Tháng 4 lúc 11:40 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
phuonganh152 góc alpha trong khoảng 180' đến 270' cơ mà . 25/4/2017
25 Tháng 4 lúc 20:32
dinhthuy249 thầy đúng mà 25/4/2017
25 Tháng 4 lúc 20:34 Cảm ơn
dinhthuy249 tính theo góc thì alpha =71.33'+ 180 25/4/2017
25 Tháng 4 lúc 20:37 Cảm ơn
phuonganh152 chuan . 25/4/2017
25 Tháng 4 lúc 20:41 Cảm ơn
phuonganh152 ak hiểu r tks . 25/4/2017
25 Tháng 4 lúc 20:43
alivepool99 câu A cũng đúng mà -_- . 1/5/2017
1 Tháng 5 lúc 14:51
alivepool99 chết, em nhầm . 1/5/2017
1 Tháng 5 lúc 14:51 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ