Cho cos alpha = frac{1}{3} và frac{{7pi }}{2} < alpha < 4pi, khẳng định nào sau đây là đúng?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cho cos alpha = frac{1}{3} và frac{{7pi }}{2} < alpha < 4pi, khẳng định nào sau đây là đúng?

ID 339638.

1.png

A. 1.png
B. 1.png
C. 1.png
D. 1.png
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4/4/2017 lúc 11:41 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
dothanhdat2001tb ??? SIN DƯƠNG mà thầy. vậy phải ý B chứ ạ . 9/4/2017
9/4/2017 lúc 22:47
anhmessi22 âm chứ em. nó thuộc góc phần tư thứ 4 mak 9/4/2017
9/4/2017 lúc 22:51 Cảm ơn
quynhvip2001 góc phần tư t1 nhé . 23/4/2017
23/4/2017 lúc 7:27 Cảm ơn
quynhvip2001 7pi/4=315 độ tức lấy 15 độ . 4pi lấy 0 độ. thì phần tư t1 nhé . 23/4/2017
23/4/2017 lúc 7:28 Cảm ơn
dothanhdat2001tb em nhìn sai góc . sr . 9/4/2017
9/4/2017 lúc 23:13
LycorisRdiata là góc phần tư thứ tư nhé e 23/4/2017
23/4/2017 lúc 7:34 Cảm ơn
catancuc làm sao xác đinh được góc phần tư thứ mấy ạ?? . 16/4/2017
16/4/2017 lúc 20:13
quynhvip2001 đấp án là B ms đúng . 23/4/2017
23/4/2017 lúc 7:28
dovietduc A mà em . 2/5/2017
2/5/2017 lúc 16:51 Cảm ơn
dovietduc em xem mấy cmt ở trên kìa . 2/5/2017
2/5/2017 lúc 16:54 Cảm ơn
Toankuppj2001 Toankuppj2001 góc phần tư thứ 4 nhưng chỉ cos là âm thôi còn sin vẫn dương chứ?? . 5/5/2017
5/5/2017 lúc 19:31
dinhthuy249 góc phần tư thứ tư là cos âm, sin dương . 5/5/2017
5/5/2017 lúc 19:33 Cảm ơn
Toankuppj2001 Toankuppj2001 đề ghi cos + ạ . 5/5/2017
5/5/2017 lúc 19:34
0918296290 có bị nhầm ko góc phần tư thứ 4 là cos dương sin âm mà. . 5/5/2017
5/5/2017 lúc 19:35 Cảm ơn
dinhthuy249 nhầm, cos dương sin âm nhé . 5/5/2017
5/5/2017 lúc 19:35 Cảm ơn
Toankuppj2001 Toankuppj2001 à em c.ơn . 5/5/2017
5/5/2017 lúc 19:40