Nếu tan alpha + cot alpha = 2 thì {tan ^2}alpha + {cot ^2}alpha bằng bao nhiêu ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Nếu tan alpha + cot alpha = 2 thì {tan ^2}alpha + {cot ^2}alpha bằng bao nhiêu ?

ID 339641.

1.png

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4/4/2017 lúc 11:41 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
toanmoon2002 sao bài này là trường hợp đặc biệt vậy ạ
9/4/2018 lúc 22:1