Nếu cos x + sin x = frac{1}{2} và {0^0} < x < {180^0} thì tan x = - frac{{p + sqrt q }}{3} với cặp số nguyên left( {p;q} right) là:
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Nếu cos x + sin x = frac{1}{2} và {0^0} < x < {180^0} thì tan x = - frac{{p + sqrt q }}{3} với cặp số nguyên left( {p;q} right) là:

ID 339717.

1.png

A. 1.png
B. 1.png
C. 1.png
D. 1.png
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4/4/2017 lúc 14:27 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
01646715152 bỏ mất dấu trừ. cay!!!!! . 19/4/2017
19/4/2017 lúc 20:7
caomyduyen2001 ren ra laj ri . 30/4/2017
30/4/2017 lúc 17:40
phong1579 thử máy tính thôi
27/4/2018 lúc 15:44
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: