Giả sử left( {1 + tan x + frac{1}{{cos x}}} right)left( {1 + tan x - frac{1}{{cos x}}} right) = 2{tan ^n}x,left( {cos x ne 0} right).
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Giả sử left( {1 + tan x + frac{1}{{cos x}}} right)left( {1 + tan x - frac{1}{{cos x}}} right) = 2{tan ^n}x,left( {cos x ne 0} right).

ID 339737.

1.png

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4/4/2017 lúc 14:37 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
2th1301 mod ơi giúp e giải bài này với . 17/4/2017
17/4/2017 lúc 21:7
buichinhdat2001 em k hỉu mod ơi . 19/4/2017
19/4/2017 lúc 22:6
dinhthuy249 nhân bung bét ra rồi thay 1/cos^2(x)= 1+ tan^2(x) 19/4/2017
19/4/2017 lúc 22:8
buichinhdat2001 cái này là hằng đẳng thức chứ . 20/4/2017
20/4/2017 lúc 21:40
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: