Cho tan alpha + cot alpha = m với left| m right| ge 2. Tính tan alpha - cot alpha
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cho tan alpha + cot alpha = m với left| m right| ge 2. Tính tan alpha - cot alpha

ID 339741.

Screenshot_1.png

A. 1.png
B. 1.png
C. 1.png
D. 1.png
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4/4/2017 lúc 14:40 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
longxuyen67 không có đề -_- . 20/4/2017
20/4/2017 lúc 22:24