02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

ID 339743.

1.png

A. 1.png
B. 1.png
C. 1.png
D. 1.png
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4/4/2017 lúc 14:40 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
nam2001 e ko hiểu lắm ạ có thể giải thích giùm e tại sao lại là (-1) mũ K ko ạ . 25/4/2017
25/4/2017 lúc 20:14
LycorisRdiata nếu k lẻ thì (-1)^k=-1 k chẵn thì bằng 1 25/4/2017
25/4/2017 lúc 20:17 Cảm ơn