Tính giá trị của biểu thức A = {sin ^2}frac{pi }{6} + {sin ^2}frac{pi }{3} + {sin ^2}frac{pi }{4} + {sin ^2}frac{{9pi }}{4} + tanfrac{p
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Tính giá trị của biểu thức A = {sin ^2}frac{pi }{6} + {sin ^2}frac{pi }{3} + {sin ^2}frac{pi }{4} + {sin ^2}frac{{9pi }}{4} + tanfrac{p

ID 339744.

1.png

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4/4/2017 lúc 14:41 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
khanhtho2002 Câu này em bấm máy tại sao sai vậy . 20/4/2018
20/4/2018 lúc 22:41
tranglaupro2 tranglaupro2 nhớ chuyển rad bạn ơi . 20/4/2018
20/4/2018 lúc 22:42 Cảm ơn
khanhtho2002 à ờ nhể, thank . 20/4/2018
20/4/2018 lúc 22:56 Cảm ơn
khanhtho2002 . 20/4/2018
20/4/2018 lúc 22:56 Cảm ơn
khanhtho2002 ơ bấm rad mà sao vẫn sai
12/5/2018 lúc 0:3