Giá trị của tan left( {alpha + frac{pi }{3}} right) bằng bao nhiêu khi sin alpha = frac{3}{5}left( {frac{pi }{2} < alpha < pi } r
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Giá trị của tan left( {alpha + frac{pi }{3}} right) bằng bao nhiêu khi sin alpha = frac{3}{5}left( {frac{pi }{2} < alpha < pi } r

ID 513430.

9.png

A. 9a.png
B. 9b.png
C. 9c.png
D. 9d.png
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 9:27 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
9g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.