Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đồng nhất thức? 1)sin 2x = 2sin x.cos x 2) 1 - sin 2x = {left( {{mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}}
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đồng nhất thức? 1)sin 2x = 2sin x.cos x 2) 1 - sin 2x = {left( {{mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}}

ID 513446.

17.png

A. Chỉ có 1).
B. 1) và 2).
C. Tất cả trừ 3).
D. Tất cả.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 9:34 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
17g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Toankuppj2001 Toankuppj2001 đồng nhất thức la gì ạ/ . 22/4/2017
22/4/2017 lúc 20:54
vananhtran28 giống như đẳng thức thôi 22/4/2017
22/4/2017 lúc 21:11
kissme1999 đúng tích là ok . 4/5/2017
4/5/2017 lúc 21:31
buichinhdat2001 đồng nhất thức là j ạ . 4/5/2017
4/5/2017 lúc 21:12
trangcuusociu trangcuusociu là đẳng thức á . 4/5/2017
4/5/2017 lúc 21:18
trangcuusociu trangcuusociu ý là chứng minh vế trái bằng vế phải thì phải . 4/5/2017
4/5/2017 lúc 21:19
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: