Giá trị của biểu thức A = {tan ^2}frac{pi }{{24}} + {cot ^2}frac{pi }{{24}} bằng
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Giá trị của biểu thức A = {tan ^2}frac{pi }{{24}} + {cot ^2}frac{pi }{{24}} bằng

ID 513452.

20.png

A. 20a.png
B. 20b.png
C. 20c.png
D. 20d.png
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 9:36 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
20g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
nguyenphuonga01 đáp án B chứ thầy . 23/4/2017
23/4/2017 lúc 22:18
anhtuan0411 em chọn B mà :( . 24/4/2017
24/4/2017 lúc 20:32
dinhthuy249 B nhé. cách tốt nhất là bấm máy 24/4/2017
24/4/2017 lúc 20:54 Cảm ơn
anhtuan0411 mình chọn B mà nó sai này . 24/4/2017
24/4/2017 lúc 21:11
dinhthuy249 vì đ.án của thầy là C 24/4/2017
24/4/2017 lúc 21:13 Cảm ơn
anhtuan0411 Óe:v. . 24/4/2017
24/4/2017 lúc 21:19
linhvanphuc kiểm tra máy ra b mà. . 25/4/2017
25/4/2017 lúc 21:58
chudinhchien thì B đúng mà bạn 25/4/2017
25/4/2017 lúc 21:58 Cảm ơn
dinhthuy249 thầy làm ra B mà , nhưng chọn nhầm thôi 25/4/2017
25/4/2017 lúc 21:58 Cảm ơn
Toankuppj2001 Toankuppj2001 sai key . 26/4/2017
26/4/2017 lúc 21:21
lmthuyg Sai đáp án rồi . 13/5/2017
13/5/2017 lúc 5:7
ngochien2002 làm kiểu j v trs
30/4/2018 lúc 19:58
dungbinhgianghd đề nghị đền bù exp chứ làm ăn thế này thì tính sao?
15/6/2018 lúc 9:22
Tannuongyeutinh Lỡ mà Sai key là chuyện bth
15/6/2018 lúc 9:26 Cảm ơn