Cho a = frac{1}{2} và left( {a + 1} right)left( {b + 1} right) = 2; đặt tanx = a và tan y = b với x,y in left( {0;frac{pi }{2}} ri
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho a = frac{1}{2} và left( {a + 1} right)left( {b + 1} right) = 2; đặt tanx = a và tan y = b với x,y in left( {0;frac{pi }{2}} ri

ID 513456.

22.png

A. 22a.png
B. 22b.png
C. 22c.png
D. 22d.png
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20 Tháng 4 lúc 9:37 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
22g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Taeyeonss9 cho a=1/2 để làm gì v ạ ? . 15/5/2017
15 Tháng 5 lúc 17:27
hanhmeoxy nếu mình k biết làm thì mình sẽ dùng nó để thử cho dễ . 22/5/2017
22 Tháng 5 lúc 23:54 Cảm ơn
tranbaokhanh2002 sao thử được bạn
28 Tháng 5 lúc 23:7
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ