Nếu alpha là góc nhọn và sin frac{alpha }{2} = sqrt {frac{{x - 1}}{{2x}}} thì cot alpha bằng
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Nếu alpha là góc nhọn và sin frac{alpha }{2} = sqrt {frac{{x - 1}}{{2x}}} thì cot alpha bằng

ID 513463.

26.png

A. 26a.png
B. 26b.png
C. 26c.png
D. 26d.png
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 9:39 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
26g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.