Cho sin alpha = frac{1}{{sqrt 3 }} với 0 < alpha < frac{pi }{2}, khi đó giá trị của cosleft( {alpha + frac{pi }{3}} right) bằng
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cho sin alpha = frac{1}{{sqrt 3 }} với 0 < alpha < frac{pi }{2}, khi đó giá trị của cosleft( {alpha + frac{pi }{3}} right) bằng

ID 513467.

29.png

A. 29a.png
B. 29b.png
C. 29c.png
D. 29d.png
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 9:41 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
29g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.