02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

ID 513559.

7.png

A. a
B. 7b.png
C. 7c.png
D. 7d.png
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 10:35 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
7g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
MKQ2002 thày dạy chả hiểu gì
6/4/2018 lúc 21:42
nglsuhuy315 Dòng thứ 2 chỗ mặt khác đó chứng minh sao vậy ạ . 14/4/2018
14/4/2018 lúc 17:11
nglsuhuy315 Mod ơi, giúp em chỗ mặt khác ạ . 14/4/2018
14/4/2018 lúc 21:39