02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

ID 513561.

8.png

A. 0
B. -2
C. 2
D. 1
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 10:36 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
8g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
nglsuhuy315 giúp em rút gọn bài này ạ . 15/4/2018
15/4/2018 lúc 12:15
phuonguyen1998 rút gọn như thế nào ạ?
1/5/2018 lúc 21:0
duongvn08 dùng công thức cosx + cosy = 2cos[(x+y)/2].cos[(x-y)/2) là ra
1/5/2018 lúc 21:2 Cảm ơn