Biểu thức A = frac{{{{sin }^4}x - {{cos }^4}x + {{cos }^2}x}}{{2left( {1 - {{cos }^2}x} right)}} được rút gọn thành . Khi đó {A = {{cos }^2
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Biểu thức A = frac{{{{sin }^4}x - {{cos }^4}x + {{cos }^2}x}}{{2left( {1 - {{cos }^2}x} right)}} được rút gọn thành . Khi đó {A = {{cos }^2

ID 513566.

10.png

A. 10a.png
B. 10b.png
C. 10c.png
D. 10d.png
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 10:37 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
10g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.