Cho alpha là góc thỏa mãn sin alpha = frac{1}{4}. Tính giá trị của biểu thức A = left( {sin 4alpha + 2sin 2alpha } right)cos alpha
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cho alpha là góc thỏa mãn sin alpha = frac{1}{4}. Tính giá trị của biểu thức A = left( {sin 4alpha + 2sin 2alpha } right)cos alpha

ID 513593.

24.png

A. 24a.png
B. 24b.png
C. 24c.png
D. 24d.png
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 10:46 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
24g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: