Biểu thức A = frac{{sin x + sin 3x + sin 5x}}{{cos x + cos 3x + cos 5x}} được rút gọn thành:
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Biểu thức A = frac{{sin x + sin 3x + sin 5x}}{{cos x + cos 3x + cos 5x}} được rút gọn thành:

ID 513600.

27.png

A. 27a.png
B. 27b.png
C. 27c.png
D. 27d.png
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 10:47 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
27g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.