7
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

7

ID 513470.

30.png

A. 30a.png
B. 7
C. 30c.png
D. 30d.png
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 9:42 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
30g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
nguyenphuonga01 đáp án là C : ̃//16 chứ thầy ơi . 23/4/2017
23/4/2017 lúc 22:45
cudem haha, thầy bị sai từ đoạn tính cos^2(a/2), đáng ra phải là 7/8. thầy chưa chia 2. còn cách làm thì đúng r p 23/4/2017
23/4/2017 lúc 22:50 Cảm ơn
cudem klq nhưng tích cos với cos mà ra 7 được thì hay quá... 23/4/2017
23/4/2017 lúc 22:51 Cảm ơn
anhtuan0411 C mà thầy . 24/4/2017
24/4/2017 lúc 21:29
lichnguyen1999 đáp án C chính xác rồi đó 24/4/2017
24/4/2017 lúc 21:44 Cảm ơn
tmoonvn ??? C . 27/4/2017
27/4/2017 lúc 1:20
dovietduc CC nhé . 2/5/2017
2/5/2017 lúc 16:44 Cảm ơn
gianganh12 what ??
3/4/2018 lúc 22:35
phungthithuyan2002 C đúng mà thầy
25/4/2018 lúc 17:58
dungbinhgianghd làm ăn thế này thì tôi bán nhà đi à?
15/6/2018 lúc 9:30
myduyen2002 Chỉ cần mình làm đúng là OK rồi . trừ exp có là gì đâu
15/6/2018 lúc 9:48 Cảm ơn