- Are we lost? - I think so. I wish we a map with us today.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

- Are we lost? - I think so. I wish we a map with us today.

ID [0]

- Are we lost?
- I think so. I wish we _____ a map with us today.

A.were bringing
B.brought
C.had brought
D.would bring
Nhóm hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CSự thật là "chúng ta đã bị lạc" (do chúng ta đã không mang theo bản đồ) nên ta dùng câu điều ước loại 3 diễn tả điều trái ngược với quá khứ: wish + S+ had P2
Dịch: - Chúng ta bị lạc rồi à? - Tôi nghĩ vậy. Tôi ước rằng chúng ta đã mang theo bản đồ hôm nay.
Bình luận
phuongsover2 - thế đây là key B hả mod ?

Trả lời

captain2604 key B bạn nhé, có thể đọc phân tích phía trên của mình để hiểu rõ hơn
captain2604 - w/ us today nên e nghĩ hành động k đem này trái vs hiện tại hơn là quá khứ. Nếu ước đã mua trước khi đi thì mới là quá khứ. Có vẻ người ra đề bị nhập nhằng giữa việc mua và đem đi, em nghĩ vậy

Trả lời

alivepool99 ... -.- trái với hiện tại đúng rồi -.- là t sai -.- key B nhé -.-
captain2604 Yeah thắng chị Chin dc 1 lần rồi, zuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
trang2822001 - câu này thật vô lý vs câu trên luôn , ở câu mà My feet are killing me , I wish I .... more comfortable shoes thì lại chọn wore , rõ việc đi giaỳ xayr ra trong qk rồi mà

Trả lời

alivepool99 hợp lí mà nhở :v câu đó thì ng` nói đang mang đôi giày đó nên điều ước là ước ở hiện tại :v còn câu này thì phải "suy luận logic" một tí :v đang bị lạc => không có bản đồ => trước kia không mua bản đồ => ước rằng trước kia mua bản đồ => "wish" quá khứ :v
buithingoctram cái này là bring chứ đâu phải buy đâu. Mình nghĩ phải là C chứ
alivepool99 key C mà b =.=
alivepool99 thì không đem :v
haphuongthao99 pupu sp kìa
trang2822001 bring chứ có phải buy đâu c -_-