- Duong : “ My first English test was not as good as I expected.” - Thomas “ ”
Moon.vn - Học để khẳng định mình

- Duong : “ My first English test was not as good as I expected.” - Thomas “ ”

ID [0]

- Duong : “ My first English test was not as good as I expected.”
- Thomas “ __________”

A.Good Heavens !
B.That’s brilliant enough !
C.It’s okay, don’t worry
D.Never mind, better job next time !
Moon.vn
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DĐáp án D
- Bài kiểm tra tiếng anh đầu tiên không tốt như tớ tưởng
- Đừng lo, lần sau sẽ tốt hơn
Các đáp án còn lại:
A. Chùa phù hộ!
B. Thật là xuất sắc!
C. Ổn rồi, đừng lo lắng
Bình luận
hoahoctro100501 - giải thích giúp em sao không chọn C với ạ, ngữ cảnh không phù hợp hay sao ạ?

Trả lời

alivepool99 chọn 1 trong 4 thôi bạn :v D đúng hơn nên không chọn C :v không những trấn an tinh thần mà còn an ủi người ta nữa cơ mà :v
hiendola1997 - Sợ với tiếng Anh thi đại học , nhất là phần này , khoanh đúng cũng sai vì phải chọn câu " đúng nhất " )

Trả lời

phamthaihoangtung - e thấy C cũng đúng mà

Trả lời

alivepool99 chọn câu đúng nhất mà b :v D là lời anh ủi hay nhất còn gì :v